خبرهای جدید
Home / دسته‌بندی نشده / اطلاعیه جهت دریافت کارت عضویت

اطلاعیه جهت دریافت کارت عضویت

قابل توجه اعضای محترم مجمع امورمستأجرین شهرستان بوکان:
آن دسته از مستأجرینی که اقدام به ثبت نام وتکمیل پرونده کرده وتاکنون کارت عضویت خود را دریافت نکرده اند؛لطفا جهت دریافت کارت عضویت خود به دفتر مجمع امور مستأجرین مراجعه فرمایند.
روابط عمومی مجمع امورمستأجرین شهرستان بوکان

درباره admin2

صفحات پیشنهادی

اطلاعیه شماره ۶ تعاونی مسکن مستأجرین شهرستان بوکان

🔶 کلیه متقاضیان تعاونی مسکن مستأجرین شهرستان بوکان که فرم درخواست و تعهدنامه را تکمیل ...