خبرهای جدید

آمار

آمار خانوارهای ساكن در واحد مسكونی بر حسب تعداد افراد و نحوه‌ تصرف محل سكونت بوكان سال ۱۳۹۰ تعداد افراد در خانوار جمع ملكي زمين و بنا(عرصه و اعيان) ملكي بنا (اعيان) استيجاری در برابر خدمت رايگان ساير اظهار نشده ۱ نفر ۱۴۶۹ ۸۵۳ ۲۷ ۳۹۸ ۱۷ ۱۳۵ ۲۷ ۱۲ ...

ادامه مطلب »

سخنی با مستأجرین

امروزه در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی ، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است . سرمایه اجتماعی ، یا بعد معنوی یک اجتماع ، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به همکاری و مشارکت در تعاملات اجتماعی ، قادر است به ...

ادامه مطلب »