خبرهای جدید
Home / اهداف مجمع

اهداف مجمع

مجمع امور مستاجرین اهداف زیر را دنبال میکند:
کوشش در جهت بهبود نظام مستاجری و موجری برای ایجاد تعادل میان درآمد و اجاره
ایجاد وحدت و هماهنگی میان مستاجرین
حمایت ازمقام و منزلت اجتماعی مستاجرین و تفهیم واژه مستاجر برای عموم
کوشش برای تامین رفاه و کمک به رفع نیازهای مستاجرین
ساماندهی امور اجتماعی و فرهنگی مستاجرین
تلاش برای دستیابی به اهداف ضروری و اولیه زندگی مستاجرین
استیفای حقوق مادی و معنوی مستاجرین
ایجاد امکانات و معرفی به سازمان های مربوطه به منظور بهره گیری از تجربیات و مهارتهای آنان که با عدم وجودامکانات بلااستفاده مانده است
این مجمع تحت عنوان سازمان مردم نهاد ثبت شده و اهداف انتفاعی ندارد .