خبرهای جدید
Home / راهنمای ثبت نام

راهنمای ثبت نام

به علت تغییرات در فرایند ثبت نام ، ثبت نام صرفا به صورت مراجعه حضوری در دفتر مجمع امور مستاجرین شهرستان بوکان به آدرس : خیابان انقلاب جنب بانک ملی مرکزی انجام می گیرد .